کریڈٹ ریٹنگ ءِ میاں اوستمانی ایجنسی فچ ءَ پاکستان ءِ ریٹنگ ءَ گیشی کتگ، وزیر ءِ ھزانگ اسحاق ڈار

 
0
137

بنجاھی وزیر  ھزانگ    ءُ      گپت ءُ گیر  سنیٹر   اسحاق  ڈار ءَ  گوشتگ  کہ  کریڈٹ ریٹنگ   ءِ  میاں اوستمانی ایجنسی فچ ءَ پاکستان ءِ کریڈٹ  ریٹنگ   ءَ گیشی  کتگ۔ دو شمبے  ءَ وتی   یک ٹویٹے  ءَ وزیر ءِ ھزانگ  ءَ    گوشت کہ الحمد اللہ    معیشت  ءِ برجائی ءِ سفر  ءَ یک  بازیٹیو  ھال  ءِ   رستگ۔  آئی  گوشت  کہ  کریڈٹ    تیٹنگ  ءِ میاں اوستمانی ایجنسی فچ ءَ پاکستان  ءِ کریڈٹ  ریٹنگ  اپ  گریڈ   کتگ۔  وزیر ءِ  ھزانگ   ءَ گوشت کہ فچ    ءَ پاکستان   ءِ  ریٹنگ   آئی  ڈی آر   (ایشوور      ڈیفالٹ  ریٹنگ )   ءَ چہ   سی   سی  سی    کتگ۔  آئی ءَ گوشت  کہ  ایشی ءِ ھوالگ ءَ ارزشتی  دیمروئی    آنی  پد ءَ  مزن وزیر  محمد شہباز شریف ،  راج ،  اتحادی  گل  ءُ حکومت  ءِ معاشی   ٹیمب   ءَ را     مبارک بات  داتگ۔